onsdag 3. januar 2018

Skjåkkalender og Kvelds-seto 2018


Godt nyttår!
Skjåk Historielag vil sende ein takk til alle som støtta oss ved å kjøpe Skjåkkalenderen og Kvelds-seto. Vi set og pris på alle som viser interesse ved å koma med bilete og anna arkivmateriale.

Alle våre trykte produkt kan du få kjøpt på Akantus på Skjåk Kjøpesenter. Eldre utgåver av Skjåkkalender og Kvelds-seto kan du få kjøpt hjå oss på Lokalsamlinga ved Skjåk folkebibliotek.