tirsdag 28. mars 2017

No kan du bestille bilete

Informasjon om biletsamlinga vår

Vi takkar for den store interessa personar frå nær og fjern viser biletsamlinga vår på Digitaltmuseum. Det kjem til uttrykk ved tingingar og korrigeringar. 

Vi får og namna personar og hendingar som tidlegare var ukjende for oss. Vi har no kome så langt at vi må ta betaling for arbeidet med skanning og overføring av bilete til tingarane. Prisen på kvart objekt set vi til 50 kroner. Ved tinging av fleire bilete vert det pris etter avtale på førehand.

Søketips finn du her:


Skjåk: Paktarfamilien på prestgarden i 1915. Skjåk historielag
Skjåk: Paktarfamilien på prestgarden i 1915