fredag 22. november 2019

Flyfoto frå Skjåk på nettet


I 1963 gjennomførte Widerøe flyselskap ei fotografering av gardar og tettstadar i Skjåk. Skjåk kommune fekk i si tid høve til å kjøpe dette materialet.

I dag er det plassert i Fylkesarkivet på Lillehammer, og det er der negativa er skanna. Skjåk historielag har fått løyve til å legge ut bileta. Historielaget har gått i gjennom desse registreringane og retta opp feil og manglar. Når du er inne på sida kan du ved å peike på biletet sjå namnet på staden som er avbilda. I tillegg kan du søke på garden eller  staden i søkefeltet på toppen av skjermbiletet.

Flyfoto frå 1963 av garden Lindsheim