onsdag 15. juli 2020

Norgesferie - turist i Innlandet


Vil du dele eit ferieminne?
Turisme og reiseliv er ei viktig næring for Innlandet. Opplandsarkivet har arbeidd med dette temaet nokre år - først gjennom publikasjonen "Oppland - tidenes reisemål", og no med den digitale fotoutstillinga "Norgesferie - turist i Innladet. 
Fotoutstillinga vil handle om feriereiser i Innlandet frå 1800-tallet og fram til i dag. Det er viktig for oss å formidle samtidshistoria, og denne sommaren er det norgesferie som gjeld for mange. Innlandet kan by på flotte attraksjonar og opplevingar, og vi håper at mange vil få gode ferieminne som kan delast i fotoutstillinga «Norgesferie - turist i Innlandet».  

Ynskjer du å bidra til utstillinga med ditt feieminne frå Innlandet, kan du sende bilde til Opplandsarkivet på: 

  • E-post: sekretariat@opa.no
    eller du kan kontakte sektretariatet:
  • Tlf: 97 13 11 42
God sommarferie i Innlandet :)