mandag 13. februar 2012

Flyfoto frå Skjåk

Skråfoto frå Skjåk i 1963

Bismo - Turrstad i 1963
Arkivet inneheld 315 skråfoto frå Skjåk (og Lom) kommune. Bileta er tekne av Widerøe's flyselskap A/S i 1963.

Bileta er digitalisert for å gjere det lettare å sjå kva som er i arkivet. 

Registreringskort og papirkopiar er deponert ved fylkesarkivet i Oppland. Negativa er enno i Skjåk kommune.

Her kan du bla i arkivet.