torsdag 28. februar 2019

Årsmøte 2019

Du er velkomen til årsmøte for Skjåk Historielag. I år er det torsdag 11. april kl 19.30 i Øygard skule. Vi gler oss til foredraget "Embetsmann, husmann og bonde. Livet i Ottadalen 1750-1850" med Mette Vårdal.
Sak 1: Årsmelding
Sak 2: Rekneskap
Sak 3: Flytting av Fel-Jakupstugu og støtte
Eventuelt
Serveringonsdag 13. februar 2019Frå 50-talet i Skjåk: To traktorar utstilt i samband med eit fesjå på Ånstadøyaa. Foto: Knut Hol

Denne etterjulsvinteren legg Skjåk Historielag ut fleire bilete på Digitaltmuseum

Det er ca 100 bilete som Knut Hol tok medan han var prest i Skjåk og gamle bilete historielaget har fått som gåve eller fått kopiere frå private fotosamlingar i Skjåk og andre stadar.

Nokre av dei er alt brukt i Skjåkkalenderen, men dei fleste er nye for svært mange. Vi håpar dette kan vere til glede for både innanbygdsbuande og folk som bur andre stadar. Som tidlegare, ynskjer vi utfyllande opplysningar og korrigeringar til bileta. For oss er det ei viktig årsak til at vi offentleggjer bileta på denne måten. Det kan gjera denne kulturarven enno meir verdfull for ettertida.

Tusen takk til alle dykk som har gjeve oss bilete som vi kan vere med å ta vare på for ettertida.

torsdag 4. oktober 2018

Synfaring ved Bångråttjønna

Måndag den 8. oktober blir det synfaring ved Bångråttjønn med tanke på ei eventuell flytting av Fel-Jakupstugu og støtta til den andre sida av tjønna.

Den tenkte tomta blir vist fram og tankar om korleis flyttinga kan skje vil bli lagt fram. Det vert og høve til å koma inn i stugu. Alle interesserte er velkomne.

Fel-Jakupstugu. Foto: Hans P. Hosar

tirsdag 3. juli 2018

Publikasjonar