mandag 3. februar 2020

Skjåkkalenderen 2020 med nytt opplag


Mange har kontakta oss om Skjåkkalenderen 2020. Vi har trykt opp 50 nye kalendrar som no er i sal hjå Akantus på Skjåk Kjøpesenter.


Kalender nr. 36

Det er Skjåk Historielag og Opplandsarkivet avd. Skjåk som gjev ut dei populære kalendrane. Årets kalender er ei spesialutgåve med bilete etter Knut Hol som var sokneprest i Skjåk frå 1949 til 1963. Alle tidlegare kalenderbilete har vore i svart/kvitt, årets kalender har fargebilete.
Det er mange artige bilete i årets kalender.
Foto: Knut Holfredag 22. november 2019

Flyfoto frå Skjåk på nettet


I 1963 gjennomførte Widerøe flyselskap ei fotografering av gardar og tettstadar i Skjåk. Skjåk kommune fekk i si tid høve til å kjøpe dette materialet.

I dag er det plassert i Fylkesarkivet på Lillehammer, og det er der negativa er skanna. Skjåk historielag har fått løyve til å legge ut bileta. Historielaget har gått i gjennom desse registreringane og retta opp feil og manglar. Når du er inne på sida kan du ved å peike på biletet sjå namnet på staden som er avbilda. I tillegg kan du søke på garden eller  staden i søkefeltet på toppen av skjermbiletet.

Flyfoto frå 1963 av garden Lindsheim

torsdag 28. februar 2019

Årsmøte 2019

Du er velkomen til årsmøte for Skjåk Historielag. I år er det torsdag 11. april kl 19.30 i Øygard skule. Vi gler oss til foredraget "Embetsmann, husmann og bonde. Livet i Ottadalen 1750-1850" med Mette Vårdal.
Sak 1: Årsmelding
Sak 2: Rekneskap
Sak 3: Flytting av Fel-Jakupstugu og støtte
Eventuelt
Serveringonsdag 13. februar 2019Frå 50-talet i Skjåk: To traktorar utstilt i samband med eit fesjå på Ånstadøyaa. Foto: Knut Hol

Denne etterjulsvinteren legg Skjåk Historielag ut fleire bilete på Digitaltmuseum

Det er ca 100 bilete som Knut Hol tok medan han var prest i Skjåk og gamle bilete historielaget har fått som gåve eller fått kopiere frå private fotosamlingar i Skjåk og andre stadar.

Nokre av dei er alt brukt i Skjåkkalenderen, men dei fleste er nye for svært mange. Vi håpar dette kan vere til glede for både innanbygdsbuande og folk som bur andre stadar. Som tidlegare, ynskjer vi utfyllande opplysningar og korrigeringar til bileta. For oss er det ei viktig årsak til at vi offentleggjer bileta på denne måten. Det kan gjera denne kulturarven enno meir verdfull for ettertida.

Tusen takk til alle dykk som har gjeve oss bilete som vi kan vere med å ta vare på for ettertida.