onsdag 15. juli 2020

Norgesferie - turist i Innlandet


Vil du dele eit ferieminne?
Turisme og reiseliv er ei viktig næring for Innlandet. Opplandsarkivet har arbeidd med dette temaet nokre år - først gjennom publikasjonen "Oppland - tidenes reisemål", og no med den digitale fotoutstillinga "Norgesferie - turist i Innladet. 
Fotoutstillinga vil handle om feriereiser i Innlandet frå 1800-tallet og fram til i dag. Det er viktig for oss å formidle samtidshistoria, og denne sommaren er det norgesferie som gjeld for mange. Innlandet kan by på flotte attraksjonar og opplevingar, og vi håper at mange vil få gode ferieminne som kan delast i fotoutstillinga «Norgesferie - turist i Innlandet».  

Ynskjer du å bidra til utstillinga med ditt feieminne frå Innlandet, kan du sende bilde til Opplandsarkivet på: 

  • E-post: sekretariat@opa.no
    eller du kan kontakte sektretariatet:
  • Tlf: 97 13 11 42
God sommarferie i Innlandet :)


mandag 3. februar 2020

Skjåkkalenderen 2020 med nytt opplag


Mange har kontakta oss om Skjåkkalenderen 2020. Vi har trykt opp 50 nye kalendrar som no er i sal hjå Akantus på Skjåk Kjøpesenter.


Kalender nr. 36

Det er Skjåk Historielag og Opplandsarkivet avd. Skjåk som gjev ut dei populære kalendrane. Årets kalender er ei spesialutgåve med bilete etter Knut Hol som var sokneprest i Skjåk frå 1949 til 1963. Alle tidlegare kalenderbilete har vore i svart/kvitt, årets kalender har fargebilete.
Det er mange artige bilete i årets kalender.
Foto: Knut Holfredag 22. november 2019

Flyfoto frå Skjåk på nettet


I 1963 gjennomførte Widerøe flyselskap ei fotografering av gardar og tettstadar i Skjåk. Skjåk kommune fekk i si tid høve til å kjøpe dette materialet.

I dag er det plassert i Fylkesarkivet på Lillehammer, og det er der negativa er skanna. Skjåk historielag har fått løyve til å legge ut bileta. Historielaget har gått i gjennom desse registreringane og retta opp feil og manglar. Når du er inne på sida kan du ved å peike på biletet sjå namnet på staden som er avbilda. I tillegg kan du søke på garden eller  staden i søkefeltet på toppen av skjermbiletet.

Flyfoto frå 1963 av garden Lindsheim

torsdag 28. februar 2019

Årsmøte 2019

Du er velkomen til årsmøte for Skjåk Historielag. I år er det torsdag 11. april kl 19.30 i Øygard skule. Vi gler oss til foredraget "Embetsmann, husmann og bonde. Livet i Ottadalen 1750-1850" med Mette Vårdal.
Sak 1: Årsmelding
Sak 2: Rekneskap
Sak 3: Flytting av Fel-Jakupstugu og støtte
Eventuelt
Servering