onsdag 14. mars 2012

Årsmøte

Sundag 25.03.12 kl 19.30 på Skjåk Turistheim

Sakliste:
1. Årsmelding, rekneskap og val
2. Fel-Jakupstugu
3. Kva gjer vi med Fel-Jakupstugu i samband med den nye kommunale reguleringsplanen?

Ola Klepp med fylgje vil fortelje om og framføre emigrantviser og songar i tradisjon etter Hans Klepp.

Servering.

Velkomen!