tirsdag 23. desember 2014

God jul og godt nytt år!

Fred

Ein blåsande julekveld
seg eg meg ned
og undrast korleis
vi kan skapa fred.

Fredsfyrsten var det
dei kalla han
som lyste ut fred
over folk og land.

Eg sit her og tenkjer  –
Tru bodskapen når
til dei som lyt leva
der ufreden rår?

Mange trur enno
den dag i dag
at freden kan vinnast
med knyttneveslag.

Ein mann som eg møtte,
han sa det slikt:
Å tru noko anna
er dumskap og dikt!

Likevel har eg
så barnsleg ei tru,
at vi over usemja
kan byggje bru.

Det meiner no eg.
Men kva meiner du?

Jan-Magnus Bruheim