torsdag 30. mars 2023

Årsmøte

 Velkomne til årsmøte torsdag 13. april 2023 kl 19.30 i Marlo Grendehus

  • Foredrag v/Kåre Hosar
  • Årsmøtesaker
  • Servering