torsdag 4. oktober 2018

Synfaring ved Bångråttjønna

Måndag den 8. oktober blir det synfaring ved Bångråttjønn med tanke på ei eventuell flytting av Fel-Jakupstugu og støtta til den andre sida av tjønna.

Den tenkte tomta blir vist fram og tankar om korleis flyttinga kan skje vil bli lagt fram. Det vert og høve til å koma inn i stugu. Alle interesserte er velkomne.

Fel-Jakupstugu. Foto: Hans P. Hosar