lørdag 10. oktober 2015

"Der ingen kunne tru at nokon kunne bu"

Oddgeir Bruaset på Skjåk folkebibliotek torsdag 15. okt kl 19

Møt mannen bak ein av NRK sine største suksessar

Gjennom ord og bilder let Oddgeir Bruaset oss få eit innblikk i kva som kjenneteiknar dei som lev liva sine på stader utanom allfarveg.


Vi blir også nærare kjent med nokre av dei han har vore innom på sine eventyrlege reportasjeferder. Sal av bøker etter foredraget. 

Inngang kr 100,-

Enkel servering

Arrangør: Skjåk Historielag, Skjåk folkebibliotek og Folkeakademiet

Velkomen!